× Αρχική Τομείς Απασχόλησης Η Εταιρεία μας Ανθρώπινο Δυναμικό Επικοινωνία
 • Αθλητικό δίκαιο
 • Ασφάλιση / Αντασφάλιση
 • Διαχείριση περιουσιών/Διαθήκες
 • Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας
 • Διοικητικό δίκαιο
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Εταιρικό Δίκαιο
 • Ευρωπαϊκό δίκαιο
 • Ιατρικό δίκαιο
 • Μετανάστευση
 • Νόμος Απασχόλησης
 • Νόμος περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Νόμος περί ανταγωνισμού
 • Νόμος περί ιθαγένειας
 • Νόμος περί Κινητών Αξιών
 • Νόμος περί Προστασίας Δεδομένων
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Οικοδομικό δίκαιο και δίκαιο κατασκευών
 • Πνευματική ιδιοκτησία
 • Συμβάσεις
 • Συνεργασίες
 • Συνταγματικό δίκαιο
 • Σχεδιασμός Νομοθεσίας
 • Τραπεζικό Δίκαιο
 • Φόρος

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΔΡΑΚΟΣ & ΕΥΘΥΜΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.
Ακίνητα Μιτσή 3, Διαμ: 118
Λεωφόρος Ευαγόρου &
Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, Αρ. 1
Τ.Τ.1065
Λευκωσία, Κύπρος
Τ.Θ.: 22060 T.T.: 1517
Τηλέφωνο: +357 22758044
Φαξ: +357 22750883