× Αρχική Τομείς Απασχόλησης Η Εταιρεία μας Ανθρώπινο Δυναμικό Επικοινωνία

 Η εταιρεία μας είναι μία από τις πιο γνωστές δικηγορικές εταιρείες στην Κύπρο, παρά το γεγονός ότι δεν απασχολεί μεγάλη μερίδα προσωπικού. Το αρχικά δικηγορικό γραφείο, ιδρύθηκε στις 26 Οκτωβρίου 1985 από τον κ. Αντώνη Γρ. Δράκο & κ. Ευθύμιο Α. Ευθυμίου. Στόχος της εταιρείας είναι πάντα να παρέχει σε κάθε πελάτη τη δέσμευση για γρήγορη ανταπόκριση μια αποτελεσματική νομική υπηρεσία, αλλά και ένα υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα.

 Η εταιρεία διατηρεί την βασική πρακτική της βάση στη Λευκωσία και συνεργάζεται με άλλα τοπικά δικηγορικά γραφεία σε όλες τις πόλεις της Κύπρου αλλά και της Αθήνας, του Λονδίνου κλπ. Η ομάδα του γραφείου παρέχει ένα πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς του δικαίου καθώς έχει μεγάλη εμπειρία ειδικά στον δικαστηριακό τομέα και κυρίως σε αστικές υποθέσεις συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών, των εταιρικών και εμπορικών, των κατασκευών, των ασφαλίσεων και των συμβάσεων. Επίσης, η επιχείρηση διαθέτει μια πολύ ισχυρή ομάδα ανθρώπων που ασχολούνται με όλες τις πτυχές του οικογενειακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων του διαζυγίου, της γονικής μέριμνας, των υιοθεσιών, των διατροφών και των περιουσιακών διαφορών.

 Το πελατολόγιό μας περιλαμβάνει ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες που ασχολούνται με όλους τους τομείς εμπορίου αλλά και ασφαλιστικές εταιρείες και επιχειρήσεις επενδύσεων. Περαιτέρω, η εταιρεία μας χειρίζεται μεγάλο φάσμα ιδιωτών πελατών.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΔΡΑΚΟΣ & ΕΥΘΥΜΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.
Ακίνητα Μιτσή 3, Διαμ: 118
Λεωφόρος Ευαγόρου &
Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, Αρ. 1
Τ.Τ.1065
Λευκωσία, Κύπρος
Τ.Θ.: 22060 T.T.: 1517
Τηλέφωνο: +357 22758044
Φαξ: +357 22750883